Natur

Nordborg Sø. Søen der ligger i en langstrakt tunneldal, har et areal på 56,5 ha med en gennemsnitsdybde på 6,1 meter og en maksdybde på 8,4 meter. I Nordborg Sø findes aborrer, geder, ål og flere andre typer fisk. Det er tilladt at fiske med fiskekort som kan købes hos Nord-Als Idrætscenter og hos Nordborg Turistinformation, Storegade 15 A, 6430 Nordborg. Der er lavet en spændende gå- cykelsti hele vejen rundt om søen, turen er på 7,5 km. og foregår gennem skov, marker og åbne områder, og gennem landsbyen Lavensby. 

Adresse: (p-plads) Slotsmosevej, 6430 Nordborg og Søvænget, 6430 Nordborg og (p-plads) Søvej, Langesø, 6430 Nordborg.

Bundsø.

Mjels Sø. Fra Pumpehuset i Mjels ved Mjels sø følger man stien østpå, langs søens nordside. Vandreturen som er 4,5 km. kommer tæt på det enorme fugleliv i det 55 ha store naturområde. Ved Mjels sø er der 120 forskellige fuglearter registreret. Søen blev genskabt i år 2005-2006 efter mere end 100 års dræning. Ved Pumpehuset, hvor der er en p-plads, kan man sidde ved borde og bænke og nyde naturen. Hvis man ønsker mere information om søens historie og naturen, fås dette i Pumpehuset. Mjels sø kan også ses fra Broballesiden, hvor der også findes borde og bænke på p-pladsen.

Adresse: Mjels Sø, Færgevej (i Mjels) og Skolebakken (i Broballe), DK-6430 Nordborg


Oldenor. Søen som er 1,5 km. lang og 0,5 km. bred, dækker et areal på ca. 48 ha. I år 1993 stoppede afvandingen og hele området blev til et natur- og kulturhistorisk spændende sted for fugle og naturelskere. Der er en stor skarvekoloni med ca. 200 par. Andre fugle som lappedykkerer, gravænder, grønbenet rørhøne og mange andre findes også ved søen. Om vinteren ses rastende fugle, både grågæs og troldænder og flere andre, med mere end 1000 fugle i hver flok. Fra Mjels med p-plads, findes de bedste udsigtspunkter, eller fra Dyvig, ca. 1 km. gåtur ad oldenorstien til Oldenor. der er p-pladser ved Dyvig.

Adresse: Oldenor, Oldenorvej (v. Dyvig) og Færgevej (v. Mjels), DK-6430 Nordborg


Fjordmosen: Naturen og stranden, som ligger uberørt hen efter at området blev udlagt som naturskov, har en rig variation af fugle og vilde planter. Fuglene er af mange forskellige arter, bl.a. fiskehejre, duehøg, musvåge og tårnfalk. Én af danmarks største bestande af løvfrøer lever her. Nogle år kan man høre mere end 1000 løvfrøer kvække på én gang. Fjordmosen som ligger i Nørreskoven, har langs kysten en strandvold på ca. 2 km. Den er 1-2 mtr. høj, bestående af rullesten. Der er gode parkeringsforhold og mulighed for at sidde på de opstillede bænke på strandvolden.

Adresse. Fjordmosen, Fjordmosevej, DK-6430 Nordborg


Nørreskoven. Statsskoven på 700 ha, som er en del af Gråsten statsskovsdistrik,  har en længde på 9 km. Nørreskoven der ligger på østkysten af Als ud imod lillebælt er en af Danmarks længste kystskove. Nørreskoven kan opleves som gående på skovens afmærkede vandrestier eller på grusveje. .Det er tilladt at køre i bil eller på cykel gennem hele skoven. Der er lavet en mountainbike bane i Nørreskoven. På cykel eller på hesteryg er der mange ruter i Nørreskoven, i alt på ca på 17 km.

Stranden ved Fjordmosen har et fint badested og man har også god mulighed for at fiske efter havørred, fladfisk eller hornfisk. I Nørreskoven er der registreret  ca. 80 fortidsminder. Skovens mange rund- og langdysser er fra Bondesten-alderen, skålsten fra Bronzealderen og tuegrave fra Jernalderen. En Jernalderkirkegård med tuegrave findes ved kysten ved Troldhøj. Ruinerne af en herregård fra Middelalderen kan ses i Østerholm. Nygård er opbygget af genbrugt byggemateriale fra Østerholm ( gl. herregård). Stedet har været brugt som skovriderens bolig i mange år. I dag drives bygningerne af en forening som aktivitetshus. Ved Havrekobbelhus findes nogle af de såkaldte brudgoms ege som er omkring 250 år gamle.På enkelte arealer ca 45 ha er Nørreskoven udlagt til naturskov især langs kysten og ved Troldsmose.

Adressen: Nørreskovvej, DK-6430 Nordborg

Ketting Nor. Indsøen på 67ha, der ligger ca. 3 km. nord for Augustenborg, er blevet udpeget som fuglereservat. Her kan opleves sjældne og beskyttede fuglearter, som bl.a. blå kærhøg, bramgås, havørn, rørdrum og flere andre. Ketting Nor har på den sydlige bred et fugletårn med fugleinformationstavle i tårnet, (husk gummistøvler da tårnet der ligger ca. 700 meter fra vejen ofte er våd). Ketting Nor der er omgivet af røskovsområder, er et yndet leve- og ynglested for løvfrø, syd-dværg- og brunflagermus. Der ligger en p-plads ud for norets løb.

Adresse: Ketting Nor, 6440 Augustenborg


Mølleparken i Sønderborg. Parken er et dejligt rekreativt område i Sønderborg by. I Mølleparken er der et springvand, der står på et plateau på 7x7 meter midt i søen. Om aftenen på vandsøjlen, hvilket kan ses fra alle retninger. Der afholdes koncerter hele sommeren igennem. Scenen er udformet som amfiteater med rækker af siddepladser, bygget op som trapper. Parken ejes af Sønderborg Kommune og drives af fonden Mølleparken.

Adresse: Mølleparken, Kærvej 60, 6400 Sønderborg